Vi utfører

Det handler om å gjøre det riktig!

Drenering

Fukt og muggskader i grunnmurer er i de aller fleste tilfeller enkle å få utbedret. Det handler om å gjøre det riktig!

Er ikke boligen din godt nok drenert, skal det ikke så mye til å få en fuktskade på huset. Det er faktisk så enkelt at om ikke vann blir ledet vekk fra grunnmuren din, kan dette sørge for store skader på kjellernivå. Vannskader på boligen fører i det lange løp til at du kan få sopp, fukt og saltavslag på grunnmuren både ute og inne. Du kan også få råte i treverk.

Alt dette smitter over på inventar som kommer i berøring med veggflatene, og det kan også smitte over på deg og føre til helseskader. Kommer du alt slikt i forkjøpet med riktig drenering av grunnmur, kan du spare både lommeboka og helsa!

Det er mange som tror at fuktighet kun kommer fra bakken utenfor grunnmuren, men dette stemmer ikke. Faktisk kommer store fuktmengder inn i grunnmur og gulv direkte fra bakken under huset. Til sammen gir dette en inngående fuktvandring fra bakken til muren. Legger man dette sammen med de store fuktmengdene som for eksempel kommer fra vaskerom og badstue, er det ikke rart klimaet i mange kjellere er dårlig, og at grunnmuren får skader.

Utfordring

Fukt og sopp i kjellere og sokkelleiligheter forekommer ikke bare hos eldre boliger. Det skjer også med boliger av nyere dato, og stikkordet for både nye og eldre boliger er dårlig beskyttelse. Dårlig beskyttelse fører til saltavslag, poreutvidelse og sprekker i betongen. Et mekka for fukt og det som det medfører.

Betong som blir utsatt for sporadisk eller kontinuerlig fukt, har kortere levetid enn betong som er beskyttet. Armeringen i betong som blir utsatt for vann korroderer, og fører til synlige sprekker og slitasje. Dårlig inneklima er resultatet, og et dårlig inneklima fører til både luftveissykdommer og konstruksjonsproblemer. Det er der Oslo Drenering kommer inn i bildet.

Løsningen

Løsningen vi bruker på disse utfordringene heter ISODREN®-systemet, og prinsippet for «komplett fuktsikring». Dette består i å ivareta tre viktige funksjoner: Optimal Drenering, filtrering og utvendig, diffusjonsåpen og kapillærbrytende isolering. Denne løsningen sikrer boligen din maksimal beskyttelse for fuktsikring av kjeller. Du kan lese mer om Oslo Drenerings løsning på isodren.no.

Utførelse

Våre dreneringsprosjekter gjennomføres etter godkjente standardmetoder. Vi legger drensrør i singel, og deretter ISODREN®-platen etterfulgt av fiberduk og tetningslist. De samme massene blir så flyttet tilbake slik at isoleringsevnen og fuktsikkerheten blir bedre.

GARTNER / ANLEGGSARBEID

Anleggsteknikk er en stor del av det vi driver med ved siden av drenering, og en stor del av tilleggsarbeidet som følger i forbindelse med drenering. Å alltid levere arbeid av høyeste kvalitet, til en overkommelig pris til deg som kunde, er et overordnet mål for oss.

Valg av produkt når det gjelder kvalitet og utseende er som regel ikke det en anleggsgartner har noe styring over. Det gartneren derimot kan forholde seg til er kvaliteten på grunnarbeidet, stabile masser og riktig betong, der dette er en avgjørende faktor for helhetsinntrykket av hage og gårdsplass.

Kontakt oss i dag for tilbud eller gratis befaring!