Vi utfører

Det er bare snakk om å gjøre det rette!

Drenering

Fukt og muggskader i grunnmurer er i de aller fleste tilfeller enkle å få utbedret. Det er bare snakk om å gjøre det rette!

Om vannet ikke ledes vekk fra grunnmuren, vil nivået på huset under terrenget bli ubeboelig. Det kan bli sopp, fukt og saltavslag på muren ute eventuelt inne, eller begge steder og råte i treverket tilsvarende. Dette smittes også over på inventar som kommer i berøring med veggflatene. Hele huset vil etter hvert bli ubeboelig. Dette kan utløse helseproblemer som, astma, eksem, pustevansker, eller alvorlige lungesykdommer, som i verste fall kan føre til døden. Dette kan få uanede konsekvenser både økonomisk og helsemessig!

Mange konstruksjoner og løsninger er basert på myten om at fuktigheten kun kommer fra bakken utenfor grunnmuren, hvorfor man også bruker et tett sjikt mot grunnmuren. Sannheten er at store fuktmengder tilføres grunnmuren og gulvene direkte fra bakken under huset. Alt dette til sammen gir en inngående fuktvandring fra bakken til grunnmuren. I tillegg er det store fuktmengder i lokaler som brukes til bolig, som for eksempel vaskerom og badstue. Når all denne fukten tilføres tette og kalde grunnmurer er det lett å forstå at klimaet inne i kjellerne blir fuktig, og at det ofte oppstår problemer.

Utfordring

Mange hus, både av nyere og eldre utgaver er utsatt for fukt og sopp i kjeller og sokkel leiligheter på grunn av dårlig beskyttelse. Betongen som er utsatt for fukt både sporadisk og kontinuerlig har kortere levetid en beskyttet betong. Saltavslag og poreutvidelse er ofte ett resultat. Armeringen i betongen blir utsatt for vann og korroderer. Dette gir sprekker i betongen og slitasjen blir synlig. I noen tilfeller er huset utsatt for fukt nedenfra. Dette kjenner man særlig på klimaet i huset. Klimaer som følge av fukt gir sykdommer som astma og andre luftveis sykdommer.

Løsningen

Vår løsning er basert på bruk av ISODREN®- systemet og prinsippet for ”komplett fuktsikring”, som betyr at løsningen må ivareta tre viktige funksjoner: Optimal Drenering, filtrering, og utvendig, diffusjonsåpen og kapillærbrytende isolering. Når dette er montert på riktig måte oppnår du en komplett og varig fuktsikring. Du kan lese mer om oslo dreneringsløsning på isodren.no

Utførelse

Vi gjennomfører dreneringsprosjekter etter godkjente standardmetoder. Drensrør legges i singel, deretter ISODREN®-platen, etterfulgt av fiberduk og tetningslist. De samme massene blir flyttet tilbake for at isoleringsevnen og fuktsikkerheten skal bli bedre.

GARTNER / ANLEGGSARBEID

I denne bransjen følger det også ofte tilleggsarbeid med i forbindelse med drenering. Anleggsteknikk er en stor del av det vi driver med ved siden av drenering. Vårt mål er å alltid levere av høyeste kvalitet til en overkommelig pris for oss og for kunde.

Valg av produkt både når det gjelder kvalitet og utseende er ofte ikke hva anleggsgartneren har å forholde seg til. Men kvalitet i grunnarbeid, stabile masser og riktig betong der det skal være er avgjørende for produktenes levetid som kunde har valgt og helhets inntrykk på hage og gårdsplass.

Kontakt oss i dag for tilbud eller gratis befaring!